Till läraren

Här finner du filer i pdf-format som du kan ladda ner och använda i din undervisning i samband med Änglahyss. Vi rekommenderar att ni har läst/pratat om Jesus födelse innan ni kommer på vår föreställning. Detta för att eleverna ska kunna känna igen de olika personerna och lättare följa med i historien.


Personer i musikalenDessa får du möta i Änglahyss
En kort beskrivning om de olika karaktärerna man får möta i Änglahyss. Här kan man också läsa om de finns omnämnda i Bibeln eller om de är uppdiktade för julmusikalen. Lättläst text. En A4-sida.


Jesus födelse 1 - Marias berättelseJesus födelse 1 – Marias berättelse
Här berättar Maria hur det gick till när Jesus föddes. Med bilder från musikalen Änglahyss följer historien Bibelns berättelse. Lättläst text i pratbubblor. En A4-sida.


Jesus födelse 2 - Herdarnas berättelseJesus födelse 2 – Herdarnas berättelse
Här berättar herdarna vad de upplevde natten då Jesus föddes. Med bilder från musikalen Änglahyss följer historien Bibelns berättelse. Lättläst text i pratbubblor. En A4-sida.


Jesus födelse 3 - Vise männens berättelseJesus födelse 3 – De vise männens berättelse
De visa männen berättar hur de upptäcker stjärnan, reser till Jerusalem, möter kung Herodes och hur de slutligen finner Jesusbarnet. Med bilder från musikalen Änglahyss följer historien Bibelns berättelse. Lättläst text i pratbubblor. Två A4-sidor.


Jesus födelse – enligt BibelnJesus födelse – enligt Bibeln
Bibelns texter – ordagrant – om Jesus födelse, herdarna och de österländska
stjärntydarna. Kanske främst för lärarna och de äldre eleverna. Två A4-sidor.


Frågor lättareLättare frågor
En A4-sida med lite enklare frågor om musikalen. Man måste alltså ha sett musikalen innan man kan besvara frågorna. Passar år 1-3.


Frågor lättare - facitLättare frågor – facit
Facit till Lättare frågor. En A4-sida.


Frågor svårareSvårare frågor
En A4-sida med lite svårare frågor om musikalen. Man måste alltså ha sett musikalen innan man kan besvara frågorna. Passar år 4-6.


Frågor svårare - facitSvårare frågor – facit
Facit till svårare frågor. En A4-sida.


KorsordKorsord
Ett korsord som man kan lösa efter att ha sett musikalen. Orden som ska vara med i korsordet finns i ena hörnet av papperet. Vill man göra korsordet svårare lägger man bara en lapp över orden när man kopierar det. En A4-sida.


Korsord - facitKorsord – facit
Facit till korsordet. En A4-sida.


TipspromenadTipspromenad
En tipspromenad i 1-X-2-format som man kan använda efter att ha sett Änglahyss. 12 frågor på 12 A4-sidor.


Tipspromenad - facitTipskupong + facit till tipspromenaden
Facit till tipspromenaden och tipskuponger. Två A4-sidor.


Frågor och svar om Jesus födelseFrågor och svar om Jesus födelse
Lite kuriosa för läraren. Föddes Jesus verkligen år 0? Varför firar vi hans födelse
den 25/12? Varför var Josef och Maria tvungna att gå till Betlehem? Två A4-
sidor.


I Arkiv