Önska plats på skolföreställning

Före 14 november

Önskan om plats sker på mail till anglahyss@motala.pingst.se före 14 nov. Vi vill helst att ansvarig lärare önskar plats till sin egen klass. (Önskas plats till flera klasser samtidigt blir det svårt för oss att samordna så att så många som möjligt ryms.)

Ange:

1. namn, mailadress och mobilnummer till ansvarig lärare
2. klass och skola
3. antal elever
4. antal medföljande lärare
5. vilken tid ni önskar komma i första/andra/tredje hand.

I början av vecka 47 får ni besked via mail om ni fått plats eller ej och vilken föreställning i så fall.

Anledningen till att vi gör på detta sätt är att alla ska ha samma möjlighet att komma. Det har varit stor efterfrågan på platser.

Urvalskriterier:

  • Först och främst ger vi platser till klasser som inte såg Änglahyss 2017.
  • För er som såg musikalen förra året, men gärna vill se den igen – misströsta inte! I mån av plats fyller vi på med era klasser också.
  • Ju tidigare man anmäler sig desto större är chansen att man kommer med.
  • Vi kan ta emot 250 personer/föreställning och försöker att få alla platser fyllda.

I Arkiv